زندگی با حرفه وفن

آینده از آن علم وتکنولوژی است.

درباره

من دبیر حرفه وفن یکی از مدارس جنوب آذربایجان غربی هستم .به باور من،درس حرفه وفن دوره راهنمایی یکی از مفیدترین دروسی است که یک فرد دارای دیپلم در ایران می خواند.زیرا از یک سو شرایط اقتصادی جامعه به مرور افراد را به جهتی سوق می دهد که کمتر وابسته به استخدام در دولت یادر شرکتها باشند وبیشتر سعی کنند با آموختن مهارتهای خاص فنی به خود متکی باشند در این میان درس حرفه وفن در استعدادیابی و کسب علاقه به رشته های فنی اهمیت بالایی دارد.از سوی دیگر درس حرفه وفن با داشتن موضوعات بسیار متنوع در ایجاد علاقه واعتماد به نفس در دانش آموزان بسیار مؤثر است.همچنین تمامی مطالب آموزش داده شده در این درس در تمام زندگی یار ومددکار فرد خواهد بود از سیمکشی یک مدار ساده در منزل و تعمیر ات ساده خودرو گرفته تا رعایت امور بهداشتی و تغذیه ای و ... .این وبلاگ آمیخته ای از مطالب علمی روز مرتبط با عناوین درس حرفه وفن شامل:فناوری های نوین،برق و الکترونیک،ساختمان،
نجوم وفضا و ... وهر مطلب مفید دیگر برای دانش آموزان علاقمند است.

گزارش تخلف
بعدی